Vi vill vara mer för dig än bara

En leverantör

en leverantör

Vi brinner för att digitalisera och underlätta för dig och dina kollegor i ert arbete med kvalitetssäkring och arbetsprocesser.

För oss tillhandahåller vi inte bara ett system, vi vill vara din samarbetspartner och utvecklas tillsammans med dig.

Vår vision är att erbjuda en intuitiv och användarvänlig lösning som hjälper er att hantera era era arbetsprocesser och egenkontroller på ett smidigt och effektivt sätt.

Vi strävar efter att förenkla era arbetsflöden, minska pappersarbetet och öka er produktivitet samtidigt som ni säkerställer överensstämmelse och hög kvalitet i era projekt.

När du använder vårt system så lägger du till och tar bort så många användare du behöver. Det finns ingen gräns och ni betalar inget extra för att lägga till nya användare.

Du kan ha hur många projekt, processer, kontrollplaner osv. som helst. Det finns ingen begränsning i hur många eller få projekt du lägger upp eller arkiverar i systemet.

Alla befintliga och kommande funktioner kommer alltid att vara tillgängliga för dig. Du behöver inte betala extra för att ta del av nya funktioner som utvecklas i systemet.

Det som skiljer oss ifrån andra branschkollegor är att vi tar över implementeringen och utför den åt dig.

När vi lämnar över systemet så är det bara att börja använda det utan någon som helst handpåläggning ifrån er sida.

Vi väntar på att få hjälpa dig

Ta kontakt med oss idag så börjar vi göra din verksamhet bättre tillsammans

Digitalisera egenkontroller

Skapa, fyll i och arkivera enkelt digitalt.
Eliminera pappershantering och effektivisera
era arbetsflöden!

Tydligare kommunikation

Minska risken för fel och missförstånd.
Strukturerad kommunikation säkerställer hög kvalitet och undviker kostsamma misstag.

Enhetliga kontrollplaner

Lös problemet med bristande standardisering.
Vårt system säkerställer enhetliga kontrollplaner
i hela företaget.

Telefon som använder vårt digitala system för egenkontroller

Aktivitetsbaserad Egenkontroll

Effektivisera och standardisera egenkontroller med vårt system för digital hantering.

Enkelt, säkert och tidsbesparande.