Tydlighet från start till slut

Kortare tidsåtgång och lägre kostnader med tillgång till aktuella arbetsinstruktioner och kvalitetskontroller.

Flexibelt och enkelt

Skräddarsydda anpassningar som integreras smidigt med dina befintliga processer och gör dem digitala.

Bättre kvalitetssäkring

Säkerställer enhetliga kontrollplaner i hela företaget med automatisk dokumentation och uppföljning.

En bild på ett digitalt system för arbetsinstruktioner och kvalitetssäkring

Tid är pengar

Vi gör era befintliga arbetsmoment och processer till enkla, steg-för-steg arbetsbeskrivningar tillgängliga direkt i er produktion med integrerad kvalitetssäkring.

Tjänsten är utformat för att vara intuitivt och lättanvänt, vilket möjliggör en smidig övergång till mer effektiva arbetsmetoder samtidigt som du minimerar både tid och kostnader.

  • Enhetligt och standardiserat

  • Eliminerar fel och missförstånd

  • Utför varandras arbetsuppgifter med samma resultat

Några praktiska exempel

På hur vi kan hjälpa er att arbeta enklare, effektivare, sänker era kostnader och samtidigt göra er mer flexibla

Enklare nyanställning

Med en tydlig arbetsbeskrivning minskar kompetenskravet för en uppgift då den som utför den har en klar och detaljerad vägledning för att framgångsrikt slutföra arbetet.

Förbättrad kundnöjdhet

Kundnöjdheten ökar när era kunder har löpande uppdaterad dokumentation via QR-koder. Detta skapar trygghet och förtroende för det arbete ni utför.

Status på varje arbetsmoment

Aktuell status på utförda eller pågående arbetsmoment möjliggör enkla avstämningar mot era tidplaner.

Varför QRUAB?

Vi implementerar era befintliga arbetssätt så att ni kan börja använda systemet och dess fördelar från dag ett och fortsätta ert arbete med kontinuerliga förbättringar!

Kontakta oss för att ta era arbeten till nästa nivå.
Med vår långa erfarenhet inom arbets- och projektledning förstår vi er bransch och era utmaningar som entreprenörer, installatörer och tillverkare.
Vi erbjuder en beprövad lösning som ger er en smidig och effektiv hantering av era arbetsprocesser och kvalitetssäkring.

Börja arbeta enklare och bättre

Kontakta oss idag för att börja arbetet med att förenkla ditt och dina kollegors arbete och överträffa era kunder med konstant aktuell dokumentation över utförd kvalitetssäkring!