Alla är helt enkelt inte redo för

DigitaliseringAutomation

Digitalisering och Automation

Vi förstår att det kan finnas olika skäl till att du kanske inte är redo att digitalisera dina
arbetsprocesser och kvalitetssäkring.

Se något av våra förslag och få inspiration / vägledning till vad du skulle kunna göra för att arbeta bättre
utan att investera i ett nytt system.

Utvärdera dina nuvarande processer

Ta en titt på dina befintliga pappersbaserade eller manuella processer för egenkontroller och identifiera vilken information som skulle göra att aktuell kontroll enklare att utföra.

Finns det någonting du skulle kunna beskriva för den som ska utföra arbetet som ska kontrolleras för att undvika ev. fel?

Ett par rader med ytterligare information kan underlätta avsevärt och minimera fel som kostar dyra och onödiga resurser.

Byt fokus ifrån att hitta fel till att säkerställa att man gör rätt

Mycket av traditionellt arbete med egenkontroller och kvalitetssäkring i allmänhet brukar mynna ut i att man fokuserar på att göra checklistor o dyl för att försöka hitta eventuella fel som skett under utfört arbete.

Detta har sina fördelar förstås men förutom att det kostar väldigt mycket att lägga tid och resurser på att leta fel så är det heller inte säkert att du hittar alla fel.

Finns det någonting du kan ändra för att säkerställa att du gör rätt ifrån början istället?

Börja göra egenkontroller som följer er arbetsordning och tidplan

Istället för att, som traditionellt, fokusera på att göra en pärm med mycket olika checklistor och kontroller som skall utföras för ett helt projekt eller en stor produktion, så bestäm hur ni på bästa sätt skall utföra arbetet först!

När ni har en tydlig väg över hur ni skall utföra arbetet (ofta har man detta i en tidplan) så bygger ni era kontrollpunkter utifrån varje aktivitet.

Låt era egenkontroller också berätta att ett arbete är färdigställt och utfört på rätt sätt så att ni enklare kan följa med i hur ni tar er framåt till en slutprodukt som är korrekt utförd och ger er den lönsamhet ni behöver.

Varför QRUAB?

Få stöd ifrån någon som har lång erfarenhet av att leda entreprenader från början till slut.

Med vår långa erfarenhet inom kvalitetsarbete förstår vi er bransch och era utmaningar som entreprenörer, installatörer och tillverkare.

Vi erbjuder en beprövad lösning som ger er en smidig och effektiv hantering av egenkontroller.

Ta en första kontakt med oss

Vi vill bara hjälpa till