Ett kundcase ifrån byggbranschen

Hur digitaliseringen kan förbättra kvalitetsarbetet

Projektledningen kämpade med de ständigt växande kraven på dokumentation och transparens mot deras kunder som mer och mer ville bli delaktiga i framfarten av projekten. Behovet av en lösning blev tydligt när de märkte hur tidskrävande deras pappersbaserade process var – inte bara för de själva utan också för deras kunder som inte heller hade resurser för att hålla koll på alla dokument.

Allt började med en enkel idé

Hur skulle man kunna eliminera den mänskliga faktorn och tidsåtgången att hålla reda på allt arbete som är utfört och automatisera processerna att uppdatera och dela kvalitetsrapporter/dokumentation i realtid?

Genom att implementera ett system där man enkelt kan dela sin kvalitetsdokumentation uppdaterad i realtid, kunde man öppna upp sina byggprocesser på ett sätt man aldrig tidigare kunnat.

Detta gjorde att man nu uppfattades som ett företag som värderar öppenhet och tillit.

En av de största interna förändringarna man upplevde var hur mycket tid och huvudvärk man sparat. Genom att digitalisera både utförandet och framför allt dokumentationen så minskade pappersarbetet avsevärt

Man skapade mer fokus på att producera och leverera till projekt.

Med det digitala systemet har man också skapat en dialog i projektet som gör det enklare för kunden att snabbt ge feedback och upptäcka ändringar i tid. Denna öppna linje för kommunikation var avgörande för att snabbt justera och förbättra byggprocesserna enligt kundens önskemål.

Digitaliseringen är mycket mer än bara tekniska uppgraderingar –
det är en nyckel till både bättre relationer, tydligare kommunikation och effektivare produktion.